ร่วมงานกับ Doctor Jel


ติดต่อส่วนกลาง Doctor Jel โทร 097-998-8887 ( ในเวลาทำการ )


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าระบบ

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ (*หมายถึงจำเป็นต้องระบุ)

เช่น contact.drjel@gmail.com
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ A-Z หรือตัวเลข 0-9
ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ A-Z หรือตัวเลข 0-9

โปรดระบุเบอร์ติดต่อ 1 เบอร์


ขั้นตอนที่ 2 เลือกเซทผลิตภัณฑ์ 1 เซท ทุกเซทราคา 3,200 บาท โอนเงินในขั้นตอนถัดไปที่อยู่จัดส่งสำหรับจัดส่ง